DOSEN TETAP PENDIDIKAN AGAMA ISLAM

PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
DATA DOSEN TETAP PROGRAM STUDI PENDIDIKAN AGAMA ISLAM (PAI)
UNIVA LABUHANBATU TAHUN 2019
No. Nama Dosen Tetap NIDN** Tgl. Lahir Jabatan Akademik Gelar Akademik Pendidikan S1, S2, S3  dan Asal Universitas Bidang Keahlian untuk Setiap Jenjang Pendidikan
-1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8
1. Dr. Hj. Meyniar Albina, M.A. 8815130016 Marbau, 18 Mei 1969 Lektor Dra.,M.A.,Dr. S1= IAIN Sumut S1= PAI
S2 = IAIN Sumut S2= PEDI
S3 = UIN SU S3= PEDI
103077304 Sungai Merdeka, 03 Juli 1973 Lektor III/d S.Ag S1= IAIN Sumut S1= PAI
2. Ruwaidah, S.Ag., M.Pd. M. Pd S2=UNIMED S2= Teknologi Pendidikan
Nursalimah, M.A. 104067602 Sigambal, 04 Juni 1976 Lektor III/d S.Ag., M.A. S1= IAIN Medan S1= Kependidikan Islam
3. S2 = IAIN Medan S2= Pendidikan Islam
Hj. Betti Megawati, M.Ag. 118107404 Marbau, 18 Oktober 1974 Lektor III/d S.Ag.,   M. Ag. S1- IAIN SU S1=Pendidikan Agama Islam
4. S2- IAIN SU S2=Pendidikan Islam
Ahmad Habin Sagala, M.A. 115049701 Bandar Baru, 15 April 1987 S.Pd.I., M.A. S1= IAIN Imam Bonjol Padang S1= Bahasa Arab
5. S2 = IAIN Imam Bonjol Padang S2= Bahasa Arab
Fauzi Ahmad Syawaluddin, M.Pd. Rantauprapat, 29 Mei 1988 S.Pd.I, M. Pd. S1 = Univa LB S1 = PAI
6. S2 = UIN SU S2 = PEDI
7 Jailani Syahputra Siregar, M.Pd.I 110098802 Pekan Tolan, 10 September 1988  – S.Pd.I., M. Pd.I. S1 = Univa LB S1 = PAI
S2 = UIN SU S2 = PEDI

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *